Rhywogaethau

Mae ein hynysoedd gwyllt yn gartref i rai o rywogaethau mwyaf anhygoel y Ddaear - ond rydyn ni'n gwthio byd natur i’r eithaf. Yn syfrdanol, ers 1970, mae dros 40% o boblogaethau rhywogaethau’r DU wedi gostwng.

Mae cyfres Wild Isles y BBC yn arddangos rhai o’n digwyddiadau bywyd gwyllt mwyaf trawiadol. Dysgwch fwy am y trigolion a’r ymwelwyr hyn yn y DU, gan gynnwys sut mae gwneud yn siŵr eu bod yn dal yn rhan o’n ynysoedd gwyllt.

Bygythiadau i fyd natur

Mae’r DU bellach yn un o’r gwledydd sy’n wynebu’r dirywiad mwyaf i fyd natur yn y byd ac mae ein cynefinoedd gwerthfawr dan fygythiad enfawr. Dysgwch fwy amdanyn nhw a beth y gallwn ni i gyd ei wneud i warchod ac adfer yr hafanau hyn ar gyfer bywyd gwyllt.