Cynefinoedd

Mae ein cynefinoedd ynysoedd gwyllt yn drawiadol ond o dan fygythiad enfawr

O forlinau garw i ddolydd blodau a choetir hynafol, mae ein ynysoedd gwyllt yn cynnwys cynefinoedd trawiadol ac amrywiol Mae pob un yn unigryw ac yn hollbwysig i ni i gyd a’r rhywogaethau sy’n eu galw’n gartref.

Ond mae’r DU bellach yn un o’r gwledydd sy’n wynebu’r dirywiad mwyaf i fyd natur yn y byd ac mae ein cynefinoedd gwerthfawr dan fygythiad enfawr. Dysgwch fwy amdanyn nhw a beth y gallwn ni i gyd ei wneud i warchod ac adfer y cynefinoedd hyn.

Bygythiadau i fyd natur

Mae’r DU bellach yn un o’r gwledydd sy’n wynebu’r dirywiad mwyaf i fyd natur yn y byd ac mae ein cynefinoedd gwerthfawr dan fygythiad enfawr. Dysgwch fwy amdanyn nhw a beth y gallwn ni i gyd ei wneud i warchod ac adfer yr hafanau hyn ar gyfer bywyd gwyllt.