© Sam Hobson / WWF-UK

Bygythiadau

Yn awr, yn fwy nag erioed, mae natur ein ynysoedd gwyllt dan bwysau aruthrol. Mae bywyd gwyllt a mannau gwyllt y DU yn wynebu llawer o fygythiadau, o orbysgota a newid yn yr hinsawdd i golli ac amharu ar gynefinoedd.

Rhaid i ni weithredu nawr i atal y distryw ac i ddiogelu’r byd natur rydyn ni’n ei garu. Gyda’n gilydd, mae gennym ni’r pŵer i wneud gwahaniaeth go iawn, ond rydyn mynd yn brin o amser. Dysgwch fwy am rai o’r bygythiadau mwyaf i’n cynefinoedd gwerthfawr.

Ar gyfer pob perygl, mae yna ateb

Mae'r frwydr eisoes wedi dechrau i warchod ac adfer ein hynysoedd gwyllt. Cewch eich ysbrydoli gan y straeon gobaith hyn wrth i ni i gyd chwarae ein rhan.