© naturepl.com / Paul Harris / 2020VISION / WWF

Yn Eich Cymuned

Gwneud byd natur yn rhan o’ch bywyd a’ch cymuned

Rhaid i bob un ohonom fod yn rhan o’r newid bob dydd: creu mannau mwy gwyllt, gwneud byd natur yn rhan o’n bywydau a’n cymunedau a siarad ar ei ran.

Os bydd digon ohonom yn dangos cariad at fyd natur na ellir ei anwybyddu, gallwn fynnu mwy o weithredu gan ein harweinwyr, a gyda’n gilydd gallwn Achub ein Hynysoedd Gwyllt. Gweithredwch yn eich cymuned heddiw!

Gardening in sunlight
RSPB Images

Gweithredu cymunedol dros fyd natur

Mae cydweithio â’n cymdogion yn golygu y gallwn adeiladu mwy o bŵer a sbarduno newid ar gyfer ein cymunedau a byd natur. Boed yn blannu blodau sy’n addas i fywyd gwyllt ar hyd eich ffordd, rheoli eich man gwyrdd lleol neu’n annog tirfeddianwyr ac awdurdodau lleol i wneud eu rhan, mae rhywbeth y gall pob cymuned ei wneud dros fyd natur.

Ydych chi’n byw mewn dinas, yng nghefn gwlad neu mewn maestref? Ydych chi’n dechrau arni neu’n brofiadol o ran gweithredu cymunedol? Mae gennym ni awgrymiadau, cyngor a straeon ysbrydoledig i chi ar dudalennau Natur ar Garreg Eich Drws yr RSPB. Diolch i’r holl elusennau a sefydliadau natur sydd wedi ysbrydoli a llywio’r adnoddau hyn.

Cronfa newydd gwerth £1 miliwn i gymunedau, diolch i Aviva

Get support for your projects with a funding boost. Our partner Aviva is launching a new £1 million fund to support community nature projects by matching your own fundraising efforts. Don’t miss out - sign up for our newsletter and we’ll let you know when the fund is open.  

Lleisiau Ifanc dros Fyd Natur

Mae straeon yn rhan o’n bywydau, ac rydyn ni eisiau eich helpu chi i ddweud eich stori chi! Rydyn ni’n chwilio am 300 o bobl ifanc rhwng 13 a 25 oed o bob cwr o’r DU i gymryd rhan yn ein cyfle cyffrous i adrodd straeon.

Seven young people on a muddy hike

Rhwydwaith ieuenctid ledled y DU

Ydych chi’n berson ifanc sydd eisiau achub ein byd natur a’n bywyd gwyllt? Mae Youth 4 Nature y DU yn ysgogi ac yn grymuso pobl ifanc i geisio a galw am weithredu pendant er mwyn diogelu ac adfer bioamrywiaeth ac ecosystemau yn y DU. Drwy uno lleisiau pobl ifanc a rhoi llwyfan iddynt, a thrwy hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr amgylcheddol, mae’r gymuned o bobl ifanc sy’n gweithredu yn tyfu’n gryfach bob dydd, gan sicrhau dyfodol sy’n llawnach o fyd natur yn y pen draw.

Sut byddwch chi’n Mynd yn Wyllt Unwaith yr Wythnos?

Mae ein bywyd gwyllt yn anhygoel – ond mae mewn argyfwng. Mae WWF, yr RSPB a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gweithio gyda’i gilydd i achub byd natur. Mae angen pawb arnom. Dysgwch sut gallwch chi fynd yn wyllt unwaith yr wythnos, a gyda’n gilydd gallwn ni achub ein hynysoedd gwyllt.