Croeso i’n Penwythnos Gwyllt

28 Ebrill – 1 Mai

EWCH YN WYLLT DROS NATUR

Mae natur y DU yn hardd ac yn werthfawr – ond mae mewn argyfwng. Dyna pam, rhwng 28 Ebrill a 1 Mai, rydyn ni’n dod â phobl at ei gilydd ar gyfer ein Penwythnos Gwyllt i hau, tyfu a chreu cynefinoedd sy’n ffynnu ar gyfer y byd natur ar garreg ein drws.

Boed yn ardd, yn falconi, neu’n fan cymunedol sydd heb gael sylw, gall unrhyw ardal awyr agored fod yn hafan bywyd gwyllt sy’n ffynnu. 

“Y gwir ydy, mae pob un ohonom ni, pwy bynnag ydyn ni, neu ble rydyn ni’n byw, yn gallu ac yn gorfod chwarae rhan yn y gwaith o adfer byd natur.”

Sir David Attenborough

Wild Weekender Packshot

GWNEWCH WAHANIAETH

Mae’n hawdd iawn cymryd rhan yn ein Penwythnos Gwyllt. Cofrestrwch gan ddefnyddio’r ffurflen isod a byddwch yn cael yr holl gyngor a’r awgrymiadau sydd arnoch eu hangen ynghylch sut i wneud eich ardal chi’n fwy gwyllt – gan gynnwys canllaw rhad ac am ddim y gellir ei lwytho i lawr. Rhannwch luniau o’ch ardal wyllt drwy’r penwythnos gan ddefnyddio’r hashnod #FyArdalWyllt. 

Mae natur yn hanfodol i’n bywydau i gyd. Mae’n darparu’r bwyd rydyn ni’n ei fwyta, yr aer rydyn ni’n ei anadlu, a chartref i’r bywyd gwyllt gwerthfawr sydd ar garreg ein drws. Yn syfrdanol, mae 1 rhywogaeth bywyd gwyllt o bob 7 yn y DU mewn perygl o ddiflannu’n llwyr. Drwy gymryd rhan yn y Penwythnos Gwyllt, byddwch yn helpu i’w hachub.

CREU LLE I FYWYD GWYLLT YN EICH MEWNFLWCH


Cofrestrwch i gael eich e-Ganllaw Penwythnos Gwyllt am ddim, yn ogystal â chyfres e-bost sy’n llawn awgrymiadau a chyngor ar gyfer gwneud yn fawr o’ch lle gwyllt. Bydd eich e-bost rhagarweiniol yn cynnwys eich e-Ganllaw.

* rhaid rhoi hwn

Tanysgrifiwch i gael e-gylchlythyr misol Natur ar Eich Drws yr RSPB, gydag ysbrydoliaeth garddio bywyd gwyllt rheolaidd ac awgrymiadau a thriciau tymhorol drwy gydol y flwyddyn.
Gallwch ddad-danysgrifio o negeseuon e-bost yr RSPB unrhyw bryd drwy glicio’r ddolen dad-danysgrifio mewn unrhyw e-bost rydych chi’n ei gael neu drwy anfon e-bost at Supporter Services.

Byddwn yn cadw eich manylion personol yn ddiogel ac ni fyddwn yn eu rhannu ag unrhyw sefydliadau eraill at ddibenion marchnata. I gael rhagor o fanylion, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.

Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi’n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i’w phrosesu yn UDA. Dysgwch fwy am arferion preifatrwydd Mailchimp.

Garden bumblebee (Bombus hortorum) visiting bluebell (Hyacinthoides non-scripta) Monmouthshire, Wales, UK, April.
© naturepl.com / Phil Savoie / WWF

ACHUBWCH EIN HYNYSOEDD GWYLLT

Mae’r Penwythnos Gwyllt yn rhan o ymgyrch Achub ein Hynysoedd Gwyllt. Mae’r RSPB, yr WWF, a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofyn am ddiwedd ar y difrod i natur y DU ar unwaith, a gweithredu ar frys i’w hadfer. Gadewch i’r genhedlaeth nesaf etifeddu ynysoedd gwyllt sydd mewn cyflwr gwell.