Lleisiau Ifanc dros Natur – Our Beautiful Wild!

Cafwyd misoedd o waith caled, gweithdai o gwmpas y DU, dwsinau o sesiynau ar-lein, dosbarthiadau meistr gan arbenigwyr y diwydiant a sgyrsiau a chyngor gan grŵp llywio ieuenctid ymroddedig. Ond bu’n werth chweil. Dyma ni’n cyflwyno ichi'r rhaghysbyseb ar gyfer ffilm natur bwerus a wnaed gan bobl ifanc i bobl ifanc - "Our Beautiful Wild.”

A young person in Birdwatchers' Code workshop in Newbury, West Berkshire.
Worcester Warriors

Hoffech chi gyflwyno sioe?

Os yw’r ffilm wedi’ch ysbrydoli chi ac rydych yn awyddus i gymryd rhan, hoffem eich helpu chi i drefnu’ch dangosiad eich hun o’r ffilm a rhannu ei neges â’ch ffrindiau, eich teulu neu’ch cymuned. Gallai hyn fod yn yr ysgol, gartref neu fel rhan o grŵp ieuenctid. Dim profiad – dim problem! Gallwn ni eich helpu chi drwyddi.

Cofrestrwch i dderbyn einhadnoddau a fydd yn eich helpu chi i wneud hynny, gan gynnwys popeth mae ei angen i’ch rhoi ar ben ffordd.

Adrodd Straeon trwy Ffilm

Felly, rydych chi wedi gwylio “Our Beautiful Wild“ ac wedi’ch ysbrydoli gan brosiect Lleisiau Ifanc dros Natur, felly beth am ymuno â’r naratif drwy ychwanegu eich llais eich hun at y stori ar y cyd/gyd-stori/stori gyfunol? Ceir adnoddau defnyddiol yma am/ar gyfer adrodd straeon, gwneud ffilmiau a chreu newid!

A chofiwch #YoungVoicesForNature a #SaveOurWildisles.

WWF logo: an illustration of a panda with 'WWF' black text below